Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 7-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

puzzel sioIntegriteitsproblemen hebben vaak een verwoestende uitwerking op de reputatie en levensvatbaarheid van bedrijven of publieke functionarissen en het bestuursorgaan dat ze vertegenwoordigen. ln de praktijk zien we dat organisaties en branches vaak pas met integriteitsmanagement aan de slag gaan als er incidenten zijn geweest. Dan is het kwaad al geschied en de reputatie geschaad. Achteraf ingrijpen in dat soort gevallen is noodzakelijk maar blijkt niet voldoende te zijn om gedrag en cultuur te veranderen.

Het Stimuleringskader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, allesomvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie, publiek of privaat, commercieel of ideëel gedreven. Het is hét instrument op grip te krijgen op de integriteit en de beleving ervan binnen een organisatie en haar medewerkers, het te meten en te sturen.

bridge 408566 1920De onafhankelijke Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie kortweg sSIO beheert de SIO norm. De stichting evalueert en herziet de norm periodiek aan de hand van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
 
De stichting heeft een unieke licentieovereenkomst gesloten met de auteurs van het SIO-kader, stelt het kader ter beschikking en stimuleert het gebruik ervan in de publieke en private sector. Zij zorgt voor de opleiding van SIO-deskundigen, voor secretariële ondersteuning en sluit licentieovereenkomsten met geregistreerde Certificatie Instellingen.
nba pe algemeen.pngDe Stichting Stimuleringskader Integere Organisaties beheert en promoot het Stimuleringskader. Iedere geïnteresseerde kan het SIO kosteloos bestellen via deze website. Klik hier om 1 of meerdere exemplaren te ontvangen.
De stichting organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten en verzorgt een opleiding voor consultants en voor de professionals die het systeem willen gaan toepassen in de eigen organisatie. De bijeenkomsten en opleidingen van Stichting SIO zijn erkend door NBA en bieden punten voor Permanente Educatie (PE).