Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 5-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

ANTI CORRUPTIE CONGRES 2018

Op vrijdag 2 november wordt er een Anti-Corruptie Congres georganiseerd door BijzonderStrafrecht.nl Academie. Dit door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling biedt cursussen aan op het snijvlak van het strafrecht met andere rechtsgebieden. De aangeboden informatie is actueel en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk en sluit qua inhoud goed aan op het aanbod van de stichting SIO. Klik hier voor meer informatie over het congres of eventuele andere cursussen.

 strafrecht

SIO DESKUNDIGEN

Stichting SIO traint professionals, consultants en adviseurs in het Stimulerings- kader Integere Organisaties. Hiervoor verzorgt Stichting SIO de Leergang. Klik hier voor een overzicht van professionals die de Leergang SIO met succes gevolgd hebben.

michaelvanwoerden

De volgende documenten kunnen via het bestelformulier worden besteld (scroll verder naar beneden voor het bestelformulier) :
  

1. Flyer SIO - Sturen op vertrouwen

Dit is hier gratis te downloaden: SIO in het kort


2. De normtekst: Stimuleringskader Integere Organisatie, ontwikkelmodel voor organisatie-integriteit

voorblad normdocument 2.8 mei 2012Dit is een herziene versie van februari 2016 (Let op: eerder versies van dit document en het document 'Toelichting en interpretatie van het Stimuleringskader Integere Organisatie' zijn hiermee komen te vervallen). Dit document bevat de eisen aan het integriteitsmanagementsysteem die leidend en bindend zijn bij invoering van het integriteitsbeleid en voor de interne en externe audits die worden uitgevoerd door de organisatie en door de Certificatie Instellingen.
Klik hier voor de informatiesheet met wijzigingen ten opzichte van eerdere versies.

  


3. Boek: Inleiding Stimuleringskader Integere Organisatie

omslag sio boekIn deze inleiding worden de achtergronden, uitgangspunten en toepassingen van SIO bondig beschreven. Het boekje geeft een visie op het begrip integriteit en op het management van integriteit, waarbij zeven kernthema's worden onderscheiden die de basis vormen van de SIO-systematiek. Ook wordt ingegaan op de eisen die gesteld moeten worden aan het auditeren en certificeren van de kwaliteit van integriteitsmanagementsystemen. Tenslotte komt de bewaking van de SIO norm aan bod, waarbij de organisatie en werkwijze worden beschreven van de Stichting SIO en van het College van Deskundigen, welke beide in 2012 zijn ingesteld. Het voorwoord is geschreven door mr. A.W.H Docters van Leeuwen, de voorzitter van de Stichting SIO.
Nederlandstalig | Gebonden, 80 blz. | 2e druk, 2012 | ISBN: 9789081916820 |
€ 17,50 | verzendkosten € 2,95  |

4. Boek: Implementation and Certification Scheme for Integrity Management Systems

omslag websiteThe Implementation and Certification Scheme for Integrity Management Systems (SIMS) is an independent set of quality standards for integrity management. It serves as an objective qualification with which businesses or organizations can demonstrate adherence to sound integrity management principles and that it has systematically incorporated these in its planning and control cycles. SIMS certification applies to all organizations that are committed to the sustainable development and institutionalization of integrity policies and procedures, and that wish to certify this development. SIMS is furthermore also suitable as a reference framework of standards for external and internal integrity audits. This introduction to organizational integrity management concisely describes the backgrounds, principles and applications of SIMS. The book offers a vision of the phenomenon of integrity and on its management, in which seven core themes can be distinguished that form the foundation of the SIMS methodology. The requirements for the auditing and certification of the quality of integrity management systems is also addressed. And finally, the monitoring of SIMS will be discussed, whereby the structure and methods of the FPOI Foundation and the Board of Experts are described, both of which were established in 2012. The book's foreword has been contributed by Mr. A.W. H. Docters van Leeuwen, president of the FPOI Foundation.
Engelstalig | Gebonden, 80 blz. | 1e druk, 2012 | ISBN: 9789081916813 | € 17,50 | verzendkosten € 2,95

 

BESTELFORMULIERIk wil graag de volgende uitgave(s) bestellen :


1. Flyer SIO - Sturen op vertrouwen --> Hierboven gratis te downloaden
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com