Wat is het SIO?

puzzel sioHet Stimulerings kader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, alles omvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie. Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding en training

education module
De Leergang SIO is een 7-daags interactief opleidings- programma dat de mogelijkheid biedt om de kennis en vaardigheden te verwerven voor het implementeren van het SIO in de eigen organisatie of in organisaties van derden. Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Community of practice moduleDe Community of Practice (CoP) is opgezet als community platform voor professionals die de Leergang SIO van de Stichting SIO hebben gevolgd. Hier wordt relevante informatie gedeeld over integriteit. Klik hier voor meer info en de lijst met vrijwillige organisatoren.

"Van compliance monitorship tot en met ongewenste omgangsvormen"

Dinsdag 7 november jl. vond weer een nieuwe Community of Practice bijeenkomst plaats voor de SIO bestuursleden, alumni van de leergang SIO en genodigden. Een interessant programma leidde tot een volle zaal vol geïnteresseerden, waaronder in het bijzonder de voorzitter van de stichting SIO de heer Arthur Docters van Leeuwen. In het mooie pand van het Regus gebouw in Utrecht waren zij te gast bij Michael van Woerden, zelfstandig compliance adviseur, alumnus van de SIO leergang en penningmeester van de stichting SIO.

maartendejong

Maarten de Jong, directeur-bestuurder stichting SIO, trapte michaelvanwoerden2de bijeenkomst af met het laatste nieuws over de stichting, haar activiteiten en de toekomstplannen waaronder de speciale  SIO bijeenkomst die gepland staat voor 1 februari 2018. 

Daarna was het woord aan Michael van Woerden die naast gastheer die middag ook spreker was. Michael begon zijn presentatie met een enthousiaste uitnodiging tot deelname aan de ‘Week van de Integriteit’ die in december wordt georganiseerd door ICC Nederland. Netwerken en kennisdeling is belangrijk voor een ieder die zich bezig houdt met integriteitsmanagement.  

Michael nam vervolgens de aanwezigen mee in een nieuwe ontwikkeling op het gebied van onafhankelijk compliance monitorship in combinatie met het SIO kader. Steeds vaker legt het Openbaar Ministerie in het kader van een schikking voorwaarden op ten aanzien van de vormgeving van het interne compliance programma van de onderneming in kwestie. Anders dan in de Verenigde

Staten en in het Verenigd Koninkrijk bestaan in Nederland nog geen gepubliceerde richtlijnen van het Openbaar Ministerie over de aan een corporate compliance programma gestelde eisen. Het SIO kader kan hierin een oplossing bieden.

tweedesprekerDe tweede spreker was een zelfstandig strategisch adviseur Crisisbeheersing, Onzekerheidskunde, Integriteit en heeft gewerkt voor onderzoeksbureau BING. Zij nam ons mee op het onderwerp “Ongewenste omgangsvormen en het morele kompas van de onderzoeker.” Een actueel thema wat veel vragen losmaakte bij de aanwezigen. Ze ging in op de huidige situatie in de media over het #METOO verhaal en voorbeelden uit haar eigen praktijk. Ze legde uit wat de zin is van het doen van onderzoek en hoe principes uit de crisiskunde je hierbij kunnen helpen. Middels vele voorbeelden vertelde ze hoe er een dergelijk onderzoek uitgevoerd wordt en het belang van de rol van de onderzoeker hierin. Ze sloot af met de onderdelen ‘herstel en opvolging’ binnen een organisatie. 

hapjeendrankje
Na de presentaties was er een hapje en een drankje en konden de aanwezigen de tijd nemen om te netwerken.  Het organiserend comité streeft na
om ook volgend jaar drie bijeenkomsten te organiseren voor de Community of Practice. De eerstvolgende bijeenkomst zal omstreeks maart/april 2018 zijn.