Wat is het Stimuleringskader Integere Organisatie?

Integriteitsproblemen hebben vaak een verwoestende uitwerking op de reputatie en levensvatbaarheid van bedrijven of publieke functionarissen en het bestuursorgaan dat ze vertegenwoordigen. ln de praktijk zien we dat organisaties en branches vaak pas met integriteitsmanagement aan de slag gaan als er incidenten zijn geweest. Dan is het kwaad al geschied en de reputatie geschaad. Achteraf ingrijpen in dat soort gevallen is noodzakelijk maar blijkt niet voldoende te zijn om gedrag en cultuur te veranderen.

Het Stimuleringskader Integere Organisatie - kortweg het SIO - is een uniek, allesomvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het SIO is toepasbaar voor elke organisatie, publiek of privaat, commercieel of ideëel gedreven. Het is hét instrument op grip te krijgen op de integriteit en de beleving ervan binnen een organisatie en haar medewerkers, het te meten en te sturen.

Het laatste nieuws

16.06.2016 - Het SIO biedt praktische handvatten om met integriteitsmanagement om te gaan

Vraagstukken op het gebied van compliance, integriteit en cultuur vormen de rode draad in het werk van Olivier Sueur, Director Compliance bij PWC.
Lees meer

Wat doet de Stichting SIO?

De Stichting Stimuleringskader Integere Organisaties beheert en promoot het Stimuleringskader. Iedere geïnteresseerde kan het SIO kosteloos bestellen via deze website.

De stichting organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten en verzorgt een opleiding voor consultants en voor de professionals die het systeem willen gaan toepassen in de eigen organisatie.

De bijeenkomsten en opleidingen van Stichting SIO zijn erkend door NBA en bieden punten voor Permanente Educatie (PE).